ANSÖK OM MEDLEMSKAP

Grundläggande tjänst

250 SEK/mån
Serviceavgiften utgår först efter 6 månader
  • 6% mäklararvode vid köp eller sälj
  • 100 SEK årsavgift
  • 500 SEK insats (återbetalas vid utträde)
  • Ansök nu

Upplägget är enkelt… varje gång du tjänar in barterkrediter från merförsäljning eller betalar för inköp med barterkrediter istället för cash, så tjänar föreningen 6% i mäklararvode. Spenderar eller köper du för 100 barterkrediter så tjänar föreningen med andra ord 6 kronor kontant. 1 barterkredit = 1 SEK i nominellt värde.

Vi har även en serviceavgift på 250 SEK som börjar betalas efter att du varit medlem i 6 månader.

Styrelsen måste godkänna din ansökan för att du ska bli fullvärdig medlem. Medlemskap ger dig rätt att rösta på föreningsstämman. Efter godkännande från styrelsen ska du betala in en insats på 500 SEK (som återbetalas vid eventuellt utträde) inom 2 veckor, samt en medlemsavgift på 100 SEK som faktureras av föreningen en gång per år.

Medlemskapet tecknas på årsbasis och löper 12 månader från styrelsens godkännande. Begäran om utträde sker skriftligen till styrelsen. Avgång ur föreningen sker vid det räkenskapsår som slutar näst efter sex månader sedan medlem begärt sitt utträde.

För att erhålla de första 6 månaderna utan serviceavgift krävs att nya medlemmar lägger upp minst två erbjudanden i vår barterwebshop.

Ladda ned vår flyer här!